Covid 19

Corona

Meddelande från styrelsen!

Mot bakgrund av den pågående pandemin och åtföljande myndighetskrav och rekommendationer krävs att vi anpassar vår träningsverksamhet på sådant sätt att detta kan genomföras på ett säkert sätt. Styrelsen har beslutat om följande.   

 

  1.  Vi följer myndigheternas riktlinjer om att minimera antalet personer som närvarar samtidigt. Max 3 par per hall och träningstillfälle. Genom att vi har färre par per tränartillfälle ger detta utrymme för mer individuell tid med tränaren. 

  2. Träningspassen kortas ned så att tid finns att lämna hallarna utan att trängsel uppstår. 

  3. Medföljande ombeds att inte uppehålla sig i lokalen. Endast tränare och deltagare får uppehålla sig i lokalen. 

  4. Två träningstillfällen per vecka erbjuds. 

  5. Träningsledningen beslutar om indelningen av träningspassen samt fördelar grupperna mellan sig. 

  6. Hänsyn tas i möjligaste mån till ungdomar som inte kan ta sig till lokalen på egen hand. Syskon som dansar med olika partners placeras i samma grupp osv.  

  7. Reducering av avgiften görs inte om en deltagare inte kan träna på de tilldelade passen. I sådant fall får man ordna med byte med annan. 

 

Alla måste ge och ta för att vi skall kunna få detta att fungera. Vår förhoppning är att pandemin snart är över och att verksamheten kan återgå till det normala.